English ČŚesky 日本語 Russian

Anorganický materiál

Anorganické materiály jsou využívány v mnoha aplikacích a v běžném životě jsme jimi obklopeni denodenně. Anorganický material v nanovlákenné podobě nabízí ještě lepší výsledné vlastnosti. Nanovlákna jsou složena z keramických nebo kovových oxidantů a jejich příprava se liší od přípravy organických nanovláken. Jsou vyráběna ve velkém množství a vyžadují dodatečné zpracování nebo kalcinaci, aby byly z materiálu odstraněny organické složky.

Jednou z hlavních aplikací, kde jsou anorganická nanovlákna využívána, jsou katalýzy (např. fotokatalýza), elektrodový materiál, sensory, nanokompozity, medicína či kosmetika.

Výhody nanovláken

  • Schopnost vést elektrický proud
  • Absorbce světla
  • Široké spektrum materiálů
  • Mechanicky stabilní struktura
  • Nanovlákna s elektrickými a magnetickými vlastnostmi (nanokompozity)


Technický popis

  • Průměr vláken: 120 – 700 nm
  • Délka vlákna: od nuly až do stovek mikrometrů
  • Měrný povrch: od nuly až do stovky m2/g
  • Krystalická struktura: dána výrobním procesem


Příklady anorganických nanovláken

                   Chemický vzorec Celý název      Krystalická struktura
 Použití                
                   TiO2  Oxid titaničitý Anatase, rutil  DSSC anody; katalyzátory;
 kosmetika               
   
                   SiO2  Kysličník křemičitý Amorfní  Biosensory; sorbenty;
 tepelné izolace
                   Li4Ti5O12  Lithium titanát Spinel  Anody v Li-ion bateriích;palivové
 články; superkondenzátory
                   SnO2  Cín uhličitý Rutil (tetragonal)  Sensory; katalýza; polovodiče
                   Al2O3  Oxid hlinitý Alpha, Gamma  Vysoko-teplotní filtrace; podpora
 v katalyzátorech, polymerní
 nanokompozity