English ČŚesky 日本語 Russian

Oblasti aplikací

Nanovlákna jsou technické textilie s vysokou přidanou hodnotou a jsou definovaná jako vlákna o průměru menším než 500 nm. Celá řada světových odborníků a výzkumníků pracuje na vývoji nespočtu nových aplikací pro nanovlákenné materiály, jaké si jen dokážeme představit. Nanovlákna se velmi často stávají jedinečnou součástí materiálů, které jsou různými způsoby integrovány do konečných výrobků.

Společnost Elmarco úzce spolupracuje se svými zákazníky a celou řadou výzkumných institucí, aby poukázala na výhody nanovláken v konečných výrobcích a na možnost dalšího vývoje zcela nových materiálů a řešení.

Nanovlákenný materiál je používán v neuvěřitelné řadě konečných výrobků. Na těchto webových stránkách se seznámíte pouze se zlomkem několika nejvýznamnějších aplikačních oblastí a konečných výrobků, u kterých nanovlákna přispěla k zásadnímu zlepšení jejich vlastností.