English ČŚesky 日本語 Russian

Bateriové separátory

Separátory hrají ve všech bateriích klíčovou roli. Hlavní funkcí je udržení pozitivních a negativních elektrod odděleně, aby tak bylo zamezeno elektrickým zkratům. Zároveň umožňují rychlý transport iontových nosičů náboje, které je nutné doplnit do elektrického obvodu při průchodu proudu v elektrochemické buňce. Separátory by tedy samy měly být velmi dobrými elektrickými izolátory, ale zároveň  by měly umožnit iontům vést proud. Měly by minimalizovat veškeré procesy, které mají nepříznivý vliv na efektivitu elektrochemické energie baterií.

Separátor je porózní membrána umístěná mezi elektrodami s opačnými póly. Jsou propustné pro iontový proud, ale zabraňují elektrickému kontaktu mezi elektrodami. Již po mnoho let jsou využívány různé typy bateriových separátorů. Začínalo se s cedrovými plátky a potravinářskými střívky. Postupně byly poté separátory vyráběny z celulózového papíru a celofánu, ale také z nanovlákenných tkanin, pěn, iontových výměnných membrán a mikroporózních plochých membrán vyrobených z polymerických materiálů. S neustále zlepšující se efektivitou a kvalitou baterií se zvyšují i nároky na funkce separátorů.

Běžné PP a PE separátorové membrány mohou být nahrazeny nanovlákenným separátorem, který je vyroben z PVDF, kopolymerů PVDF a PAN.

Zařízení NanospiderTM umožňuje výrobu nanovlákenných separátorů. Tyto nanovlákenné separátory splňují ty nejnáročnější požadavky na separátory, jako jsou:

-    chemická stabilita
-    pevnost v tahu (důležité pro navíjecí stroje)
-    teplotní stabilita
-    rozměrová stálost
-    porozita (větší než 40%)
-    velikost pórů a distribuce velikosti pórů (jednotná distribuce pórů pro zamezení
      ztráty výkonu plynoucí z nehomogenní hustoty proudu)

Umožňuje sestavení baterií s vynikajícími parametry.

Technologie NanospiderTM  umožňuje výrobu separátorů s efektivními náklady, a to díky:

-    nižší spotřebě polymeru (váha membrány je také nižší)
-    významnému zvýšení hustoty výkonu
-    vyšší četnost nabíjení a vybíjení
-    prodloužení životnosti baterie