English ČŚesky 日本語 Russian

Filtrace kapalin

Nanovlákna vyrobená na bázi průmyslové technologie NanospiderTM, založené na principu elektrospinningu, již mnohokrát přispěla ke zvýšení efektivity produktů sloužících k filtrování kapalin, a to v různých odvětvích. Nanovlákenná filtrační média mohou být využívána pro filtraci vody, nápojů, farmaceutik, pro filtraci krve, chemikálií, olejů, paliv, atd.

S implementací nanovláken do filtračních materiálů se otevírají nové možnosti. Nanovlákenná vrstva totiž může být včleněna do stávajícího filtračního materiálu jako zcela nepatrná tenká vrstva, ale také jako samostatná filtrační membrána. Metoda electrospinningu v kombinaci se zařízením NanospiderTM umožňuje optimalizovat vlastnosti důležité pro filtrační média. Z  finančního hlediska je využití nanovláken ve filtračních médiích také zřejmé: cenově dostupný substrát + nepatrná nanovlákenná vrstva = vyšší kvalita za nižší cenu.

Popis technologie

Aby bylo dosaženo vysoké filtrační efektivity, velikosti kanálů a pórů ve filtračním materiálu musí být přizpůsobeny velikosti částic, které mají být filtrovány. Studie ukázaly, že nanovlákenná membrána umožňuje lepší proudění, než je tomu u klasických a v současné době známých membrán se stejnou velikostí pórů. Klíčovými vlastnostmi nanovláken v kapalinové filtraci jsou:

-    vysoká porozita
-    malá velikost pórů
-    vzájemně propojená struktura pórů
-    unikátní fyzické i mechanické provedení
-    flexibilita v oblasti designu

Výhody nanovláken

Včlenění nanovláken vyrobených na zařízení NanospiderTM do filtračních médií splňuje výše uvedené parametry a celkově zvyšuje hodnotu a efektivitu filtračních produktů. Jedním z těchto konkrétních případů je filtrace nafty v motorech. Následující příklad ukazuje test několika médií pro filtraci motorových paliv, který zachycuje efektivitu média obsahujícího nanovlákennou vrstvu v porovnání se standardním filtračním médiem. Je zřejmé, že nanovlákenná vrstva mnohanásobně zvyšuje efektivitu a výkonnost filtračního média.