English ČŚesky 日本語 Russian

Medicína

Aplikace popsané níže, reprezentují oblasti s největším potenciálem pro využití nanovláken ve zdravotnictví. Výjimečné vlastnosti nanovláken jsou ale uplatňovány i v mnoha dalších odvětvích medicíny. Nanovlákna pro zdravotnické účely mohou být vyráběna z biodegradovatelných polymerů a umožňují přidání různých aditiv, která rozšiřují funkčnost finálního materiálu. Struktura a velikost nanovláken může být navíc kontrolována, a tím i optimalizována např. pro potřeby  tkáňového inženýrství.  

Hojení ran

Nanovlákenné vrstvy vyrobené z biopolymerů (chitosan, želatina, kolagen, polykaprolakton, atd. nebo kombinace těchto materiálů) mohou být využity jako krycí materiál na rány, který významně přispívá k rychlejšímu hojení rány. Na základě experimentů provedených „in vitro“ a „in vivo“ byly prokázány významné přínosy při využití nanovláken. Do nanovlákenné struktury je možno přidat léky či antibakteriální materiál. Granulace a reepitalizace nových kožních tkání je zlepšena přidáním růstového faktoru či přidáním jiných materiálů, které podpoří proliferaci kožní tkáně.

Rána může být přikryta jednoduchou nanovlákennou vrstvou, nebo je možné vpravit nanovlákennou vrstvu na jiné nosiče a  vytvořit tak funkční vícevrstvý materiál.
 
Tkáňové inženýrství

Nanovlákenné materiály vyrobené z biopolymerů (kolagen, polylaktická kyselina, polycaprolacton, atd..) lze využít jako substrát pro rostoucí buňky. Spleť nanovláken má při malém objemu velký povrch, a tak může představovat vhodné „lešení“, na kterém se uchytí buňky náhradní tkáně. Během přípravy nanovlákenného substrátu je možné včlenit do nanovrstvy různé bioaktivní materiály, jako je například růstový faktor, léky či imunosupresi.

Ochranné oděvy

Ochranné oděvy obsahující hydrofobní nanovlákennou vrstvu (například polyuretan nebo polyvinyldenfluorid) fungují jako vysoce funkční bariéra proti průniku mikroorganizmů (viry, bakterie, plísně). Ochranné oděvy, resp. textilie jsou připravovány jako sendvičový materiál, přičemž nanovlákenná vrstva je vložena mezi nosnou a krycí vrstvu. Všechny použité vrstvy jsou v závěru nejčastěji spojeny laminováním. Jako nosná a krycí vrstva jsou nejčastěji používány netkané látky spunbond nebo melt blown.

Materiály pro distribuci léčiv

Nanovlákenné vrstvy z biopolymerů (chitosan) mohou být využity jako bioaktivní materiál pro distribuci léčiv. Léky jsou vpraveny do nanovlákenné vrstvy různými technikami. Rychlost uvolňování lze ovlivnit vhodným výběrem materiálu a vlastnostmi nanovláken. Tato léčiva mohou být aplikována kožně nebo sublinguální aplikací.