English ČŚesky 日本語 Russian

Elmarco reprezentuje ČR v rámci našeho předsednictví EU

09.01.2009


„V rámci takzvaného Presidency Press Trip, který organizuje vláda pro popularizaci naší země během předsednictví Evropské unie, jsme dostali šanci ukázat, čím naše firma dokázala předběhnout svět,“ uvedl generální ředitel společnosti Elmarco Ivan Konečný. Připomněl, že v současnosti Elmarco vyrábí tři produktové řady technologie NanospiderTM a mezi jeho zákazníky najdeme jak americkou armádu, tak největší světové firmy. Celkem Elmarco prodalo desítky kusů svých zařízení. Centra kompetence pro prodej, vývoj a marketing má v USA /North Carolina/ a Japonsku /Tokio/.

Na počátku příběhu libereckého podniku, původně firmy rodinného typu, bylo rozhodnutí pustit se na zcela neprobádané pole výroby technologie nanovláken. Tento okamžik nastal v roce 2005. Od této doby se datuje úspěšná cesta společnosti Elmarco na globální trh.

Elmarco je odborníky ceněno také proto, že výsledky svých aktivity sdílí s partnery. Partnerství a otevřenost patří k základním hodnotám značky Elmarco. Velmi důležitou činností firmy je budování prostoru pro výměnu zkušeností mezi teorií a praxí. Podnik je proto organizátorem světového summitu, jehož cílem je nastartovat masivní zavádění nových nanovlákenných materiálů na světový trh. Letošní druhý ročník tohoto setkání pod názvem Nano for the 3rd Millenium se uskuteční v  Praze 11. - 12. 3. 2009 a přivítá několik set odborníků z celého světa.

Nanovlákna vyráběná technologii NanospiderTM budou měnit život na této planetě. Neustále se objevují nové možnosti aplikací. Proto v oblasti výzkumu a vývoje nových aplikací Elmarco spolupracuje s nejprestižnějšími světovými univerzitami,  vědeckovýzkumnými pracovišti a komerčními partnery.

Aplikace nanovláken jsou možné v řadě oborů. Například v oblasti medicíny - aplikace s nanovlákny urychlují hojení ran, zastavují krvácení, zachraňují život. Nanovlákna umí transportovat účinné látky léků tam, kam je třeba, a uvolňovat je postupně. Do zcela jiných dimenzí posouvají tkáňové inženýrství.

V oblasti automobilového průmyslu přináší nanovlákna možnost, jak zcela změnit přístup k vývoji aut a na trh uvést ekologické, tiché a bezpečné auto. Nanovlákna v palivových filtrech umí snížit spotřebu paliva. Nanovlákna ve zvukoabsorbčních materiálech umí odhlučnit auto a snížit jeho hmotnost. Tyto vlastnosti oceňují zejména automobilky, které chtějí úspěšně překonat současnou krizi a na jejím konci předběhnout konkurenci.

Další možnou oblastí, která je vyvíjena pro průmyslové aplikace jsou solární články s nanovlákny, které  dokáží nejen vyrábět, ale i uchovávat elektrickou energii. Pokud solární článek spojíme se speciálním termoizolačním materiálem s nanovlákny, můžeme na trh přinést panel, který bude obsahovat solární článek, který energii vyrobí, s baterií, která energii uchová, a zároveň bude panel mít termoizolační a zvukoabsorbční vlastnostmi. Navíc může být součástí fasády, protože bude v různých barevných odstínech.  

Společnost Elmarco díky své aktivitě významně ovlivňuje trendy využití nanovlákenných technologií a  je mimo jiné nositelem ceny Nano 50TM , kterou uděluje elektronicky šířený prestižní magazín Nanotech Briefs - oficiální periodikum NASA a držitelem dvou nominací na Index Award ze ženevského veletrhu INDEX 08, kde se sjelo šest stovek vystavovatelů - producentů netkaných textilií z celého světa.

Zpracovala: Eva Kijonková, mediální zastoupení, tel. 721 857 097