English ČŚesky 日本語 Russian

Skupina ČEZ a společnost Elmarco jako první na světě zkoušejí speciální solární panely s nanovlákny

09.11.2009


Energetická skupina ČEZ a společnost Elmarco zahájily společný projekt, jehož cílem bude zavedení ekonomicky výhodných solárních panelů, které jako první na světě k výrobě energie využívají nanovláken. První etapou je testování těchto panelů v reálných podmínkách a porovnání výkonu klasických křemíkových a nových „nanovlákenných“ panelů, založených na technologii vyvíjené firmou Elmarco. Současně chtějí oba partneři ověřit ekonomickou výhodnost tohoto nového způsobu výroby „zelené energie“.

Díky spolupráci skupiny ČEZ a společnosti Elmarco, která je světovým výrobcem strojů pro průmyslovou produkci nanovláken a průkopníkem uplatnění nanovláken ve všech sférách lidského života, byly nové typy solárních panelů, využívajících k zachycení sluneční energie a k její přeměně na energii elektrickou nanovlákna, instalovány v prostoru jaderné elektrárny Temelín.
„Nikde na světě nebyla dosud nanovlákna použita pro tento konkrétní typ solárních panelů. Proto, abychom ověřili reálnou funkčnost, volíme kombinaci křemíkových i nanovlákenných solárních panelů na jednom místě. Byly nainstalovány na všechny čtyři světové strany, tj. nejen na jih, jak je obvyklé u klasických křemíkových panelů. To nám umožní porovnat chování klasických i panelů s nanovlákny při různých světelných a teplotních podmínkách,“ uvedl Ladislav Mareš, jednatel firmy Elmarco.
Pro Skupinu ČEZ je projekt součástí výzkumu, vývoje a testování nových energetických technologií. „Očekáváme, že tento nový typ panelů by se zhledem ke své flexibilitě mohl uplatnit jako součást stavebních konstrukcí budov. Fyzikální vlastnosti panelů dávají naději i na využití při osvitu, kdy křemíkové články špatně fungují. Pokud bude navíc výroba panelů na bázi nanotechnologie levnější v porovnání s klasickými křemíkovými články, pak se bude jednat o průlom,“ uvedl Aleš Laciok, koordinátor výzkumu a vývoje ČEZ, a. s.
Unikátní technologie nejvyspělejších DSSC panelů je založena na využití anorganických nanovlákenných materiálů, vyrobených technologií NanospiderTM, pro kterou drží společnost Elmarco celosvětový patent. Nový typ nanovlákenného solárního panelu, který je nyní základem společného projektu skupiny ČEZ  a společnosti Elmarco, měl světovou premiéru na letošním světovém summitu Nanofibers for the 3rd Millennium-Nano for life v Praze.


O Skupině ČEZ

Skupina ČEZ, coby největší domácí výrobce elektřiny plánuje v následujících 15 letech investovat do rozvoje obnovitelných zdrojů energie celkem 30 miliard korun. Cíle Skupiny ČEZ v oblasti rozšiřování výrobních  kapacit z obnovitelných zdrojů přímo souvisejí s cílem ČR vyrábět dle klimaticko-energetického balíčku EU v roce 2020 celkem 13,5 % energie z obnovitelných zdrojů.
Zároveň jsou v souladu s vizí Futuremotion, kterou Skupina ČEZ deklaruje záměr investovat do nových technologií umožňujících v budoucnosti vyrábět, distribuovat a spotřebovávat elektřinu efektivněji a šetrněji.O společnosti Elmarco

Elmarco je první firmou na světě, která vyrábí a prodává zařízení na výrobu nanovlákenného materiálu v průmyslovém měřítku. Základem úspěchu firmy je spolupráce s předními světovými univerzitami a průmyslovými společnostmi působícími na globálním trhu. Unikátní technologie Nanospider™, vyvinutá společností Elmarco, je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky na výrobu vysoce kvalitních nanovláken k všestrannému použití. Vlastnosti zařízení, jako je snadná obsluha, rozšiřitelnost podle přání zákazníka a flexibilita, jsou velmi ceněné a Elmarco díky tomu uspělo na světovém trhu. Podrobnější informace na www.elmarco.com.