English ČŚesky 日本語 Russian

První instalace stroje NanospiderTM v superčistých prostorách Národního tkáňového centra

22.10.2011


Dne 15. září 2011 v Brně zahájilo provoz Národní tkáňové centrum (NTC), jehož cílem je vyvíjet a vyrábět léčivé přípravky pro moderní terapii tzv. advanced therapies a zpracovávat tkáně a buňky ve špičkové kvalitě. Důležitou součástí vybavení NTC je stroj NanospiderTM produkující nanovlákenný materiál pro pěstování buněk. Národní tkáňové centrum je první pracoviště, kde společnost Elmarco instalovala stroj NanospiderTM v tzv. čistých prostorách s vysokým stupeň čistoty.

Stroje NanospiderTM představují unikátní technologii pro výrobu nanovláken v průmyslovém měřítku. Zařízení instalované v Národním Tkáňovém Centru produkuje nanovlákenný materiál sloužící jako nosič pro pěstování buněk a lidských tkání. Ve výrobě pro medicínské účely, a zvláště pro bioimplantaci, platí velmi přísné legislativní požadavky a vysoká kritéria na stupeň čistoty. Vysoké požadavky muselo splnit i nové pracoviště Národního tkáňového centra včetně produkční linky NanospiderTM.

„Elektrospinning, na kterém je technologie NanospiderTM založena, v principu umožňuje nasazení v čistých prostorech. Pro splnění kritérií NTC jsme ale museli provést úpravy na samotném stroji i in-line periferiích. Díky tomu jsme připraveni splnit náročné požadavky i v dalších průmyslových oblastech,“ k tomu říká Ing. Peter Popp, ředitel výzkumu a vývoje společnosti Elmarco.

Projekty Národního Tkáňového Centra se týkají zejména výzkumu nových typů materiálů a experimentálního vývoje a především výroby prostředků Advanced Therapies. Vyvíjí nové druhy léčby a zdravotnické materiály, které jsou založeny na mikro a nanotechnologii, a je považováno za českého leadera v oblasti bioimplantologie. Předseda dozorčí rady NTC Ing. Michal Zahradníček, MBA, k tomu dodává: „Naše nově otevřené pracoviště považujeme za unikátní projekt, který chceme svým vybavením udržet na evropské špičce. Proto jsme oslovili výhradně špičkové dodavatele, mezi které řadíme i společnost Elmarco.“

„Od této spolupráce si slibujeme velmi mnoho. Naším cílem je, aby z ní vzešly nejen nové přípravky na bázi buněk, ale také aby Česká republika i Jihomoravský region udržely a prohloubily své postavení v oblasti špičkových technologií. K tomu dává nově otevřené pracoviště výborné předpoklady – podobné výrobní laboratoře lze nalézt jen na několika málo místech na světě. Konkrétně jde Fraunhofer Institut v Německu, Bioheart v Jižní Koreji, Indiana Stem Cell and Purdue Nanotechnology Centre a Wake Forest University v USA,“ říká Ing. Zahradníček.

O společnosti Národní Tkáňové Centrum a. s.:

„Národní Tkáňové Centrum vzniklo v roce 2009 jako společnost se státní účastí. Jejím hlavním posláním je vytvořit do budoucna podmínky pro soběstačnost České republiky v oboru kultivace lidských buněk a výroby přípravků z těchto buněk – pro tento obor se mezinárodně používá anglický název advanced therapies,“ vysvětluje Ing. Michal Zahradníček.

Národní Tkáňové Centrum umožní vitální, dlouhodobě udržitelný a zajištěný provoz a stabilizaci nabídky léčivých přípravků pro Advanced Therapies pro občany České republiky.

V celosvětovém měřítku unikátní laboratoře ve Science Campusu v Brně-Bohunicích, které jsou vybaveny zcela ojedinělými přístroji a technologií nové generace, byly zkolaudovány koncem června letošního roku a ihned po slavnostním otevření započal „ostrý“ provoz.

V Národním Tkáňovém Centru jsou aplikována nejpřísnější světová technologická a vědecká kritéria a poznatky. Vyvíjejí se zde nové druhy léčby a zdravotnické prostředky a materiály, které využívají mikro a nanotechnologie a zavádí nové hi-tech přístupy a aplikace do tradičních oborů medicíny.

NTC 1   NTC 1