English ČŚesky 日本語 Russian

Trh s nanovlákny pro rok 2020 je odhadován na dvě miliardy USD

20.11.2016


Agentura BCC Research vydala novou studii Global Markets and Technologies for Nanofibers.


Studie přináší aktualizovaný odhad velikosti a vývoje trhu: globální trh s nanovlákennými produkty dosáhnul 203,2 milionů USD v roce 2013 a 276,8 milionů USD v roce 2014. Další předpokládaný růst by měl trh rozvinout z 383,7 milionů USD v roce 2015 na takřka dvě miliardy USD v roce 2020, což představuje průměrný roční růst o 38,6%.


Studie poskytuje přehled nanovlákenných technologií, včetně materiálů a výrobních procesů a identifikuje nové aplikace pro tyto technologie. Agentura BCC Research ve své studii načrtává aktuální stav trhu nanovlákenných produktů, definuje trendy a předpovídá rychlost růstu v následujících pěti letech. Dokument člení trh též podle materiálů, aplikací a regionů.

Více informací o studii Global Markets and Technologies for Nanofibers:
www.bccresearch.com