English ČŚesky 日本語 Russian

Elmarco a Univerzita Akron uzavřeli smlouvu o spolupráci

19.10.2009


Společnost ELMARCO s.r.o. uzavřela smlouvu o spolupráci s Univerzitou Akron (Ohio, USA) a stala se tak novým členem celosvětového konsorcia pracujícího na výzkumu a vývoji účinných filtrů, které dovedou zachytit kouř, výpary, mlhu či aerosol s obsahem nebezpečných látek. Tyto typy (tzv. koalescenčních) filtrů slouží k ochraně životního a pracovního prostředí, k  filtraci vody, vzduchu i k záchraně lidských životů.

"Konsorcium CFNC (Coalescence Filtration Nanomaterials Consortium) je prestižní organizací. Jeho členy jsou významní hráči globálního trhu, jakými jsou například firmy Ahlstrom, Donaldson Company, Cummins Filtration, Parker Hannifin Corporation a MemPro Ceramics. Pro Elmarco je to vstup do elitního vědecko výzkumného společenství,“ vysvětlil Stanislav Petrík, ředitel společnosti pro strategii a obchod.

„Naším prvotním vkladem do konsorcia je poskytnutí jedinečného laboratorního zařízení pro produkci nanovláken, NanospiderTM Lab. Tím se budeme podílet na vývoji nové generace vysoce účinných filtrů, které by měly sloužit například pro odstraňování ropných látek z vody nebo vzduchu, filtr pro výfukové plyny z dieselových motorů a mnoho dalších.“ doplnil jednatel a spolumajitel společnosti Elmarco Ladislav Mareš. Patentovaná technologie NanospiderTM Lab firmy Elmarco je podle něj navíc snadno rozšiřitelná na úroveň průmyslové produkce, což otevírá celou řadu možností pro uplatnění výsledků výzkumných projektů konsorcia v komerčním využití.

Americká Univerzita Akron má dlouhou a velmi úspěšnou tradici v oblasti výzkumu a vývoje metod pro výrobu nanovláken a materiálů, kde jsou nanovlákna nositeli neocenitelných vlastností. Uznávaní experti univerzity v tomto oboru, profesor Darrell H. Reneker a profesor George G. Chase, jsou také zakladateli CFNC. Toto konsorcium bylo díky jejich aktivitě ustaveno v roce 1998. Od počátku existence si dalo za cíl propojit výzkumné a vědecké zázemí Univerzity Akron se zkušenostmi novátorských průmyslových členů konsorcia, kteří se následně zabývají zaváděním špičkových technologií do praxe. Posláním CFNC je vést základní výzkum v oblasti účinných filtrů včetně vývoje a využití nanovláken.


Doplňující informace:
Koalescenční filtrace - oddělování kapek a částic o velikosti mikronů a nanometrů díky jejich splývání v netkaných filtračních médiích, zhotovených z vláken o průměru v řádu mikronů a nanometrů.


O společnosti Elmarco


Elmarco je první firmou na světě, která vyrábí a prodává zařízení na výrobu nanovlákenného materiálu v průmyslovém měřítku. Základem úspěchu firmy je spolupráce s předními světovými univerzitami a průmyslovými společnostmi působícími na globálním trhu. Unikátní technologie Nanospider™, vyvinutá společností Elmarco, je navržena tak, aby splňovala všechny požadavky na výrobu vysoce kvalitních nanovláken k všestrannému použití. Vlastnosti zařízení, jako je snadná obsluha, rozšiřitelnost podle přání zákazníka a flexibilita, jsou velmi ceněné a Elmarco díky tomu uspělo na světovém trhu. Podrobnější informace na www.elmarco.com.


Kontakt:
ELMARCO s.r.o.
Stanislav Petrík, Ph.D.
Strategy & Business Development Director
Tel.: (+420) 489 209 222
Fax: (+420) 485 151 997 - 98
stanislav.petrik@elmarco.com
www.elmarco.com


O Univerzitě Akron

Státní, veřejná univerzita a výzkumná základna Severního Ohia je spojena se vzděláváním,  základním výzkumem i průmyslem a rozvojem domovského regionu.  Výzkumné iniciativy Univerzity Akron mimo jiné zahrnují:

  • Výzkumné programy týkající se polymerů a vyspělých materiálů, biomateriálů a zdravotních prostředků, perspektivních druhů energie, výpočetních věd a nanotechnologie
  • Vedoucí roli v BioInnovation Institute v Akronu
  • Stovky sponzorovaných výzkumných projektů pro společnosti všech velikostí
  • Program transferu technologií, který zaujímá v Ohiu první místo v efektivitě komerčního využití výzkumu
  • Státně uznávanou výzkumnou nadaci (UARF), která sdílí své odborné znalosti s ostatními předními ohijskými univerzitami
  • Podporu investiční sítě Akron Regional Change Angels (ARCHAngels; Andělé akronské regionální proměny), která propojuje vznikající společnosti se zdroji financování
  • Spolupráci s Greater Akron Chamber (oblastní komora obchodu a ekonomického rozvoje) pro budování, přilákání a udržení společností, zabývajících se vyspělou technologií, v regionu severovýchodního Ohia.


Kontakt:
George Chase
Professor of Chemical Engineering
The University of Akron
Whitby 411A
Akron, Ohio 44325
USA
330-972-7943
fax       - 5856
gchase@uakron.edu