English ČŚesky 日本語 Russian

Elmarco a ITRI (Taiwan) navázaly úzkou spolupráci a budou společnými silami usilovat o komercializaci využívání nanovláken v různých aplikacích

21.10.2011


Elmarco, celosvětově největší výrobce zařízení na výrobu nanovláken v průmyslovém měřítku, a Industrial Technology Research Institute (ITRI) v Taiwanu, oznámily počátek kooperace a budou se společnými silami snažit o zvýšení povědomí veřejnosti o využívání nanovláken v reálných produktech na trhu.

V únoru letošního roku se na univerzitě v Hsinchu, v Taiwanu, uskutečnil seminář pořádaný společností Elmarco a ITRI. Hlavním tématem bylo využití technologie NanospiderTM v reálných aplikacích. Seminář zaujal mnoho profesionálů jak z akademické půdy, tak i z průmyslových oblastí. V rámci semináře byl demonstrován výrobní proces nanovláken na laboratorním zařízení společnosti Elmarco, NS Lab, který je hojně využíván pro výzkumné účely.

Organizace ITRI se rozhodla o navázání další spolupráce s Elmarco a k zefektivnění svých výzkumných procesů zakoupila produkční linku NS Production Line 1000, což je jedna z nejnovějších produkčních linek optimalizovaných pro vodou nerozpustné polymery jako jsou PA6, PAN, PES nebo PVDF.

„Jsme velmi potěšeni, že si organizace ITRI vybrala právě naši společnost Elmarco jako dodavatele zařízení pro svůj program komercializace produktů s nanovlákny na trhu. Věříme, že naše spolupráce povede ke zvýšení povědomí o využití nanovláken v reálných produktech v celém Taiwanu,” řekl Kaz Nomoto, CEO japonské pobočky Elmarco Ltd.

Pro více informací o organizaci ITRI klikněte zde.