English ČŚesky 日本語 Russian

Elmarco představilo koncept Figure of Merit

06.03.2012


Společnost Elmarco se ve dnech 6. a 7. března 2012 zúčastnila sympozia o textilních filtrech v německém Chemnitzu (Symposium on Textile Filters). Při této příležitosti představilo Elmarco koncept Figure of Merit a jeho možnosti efektivního využití pro optimalizaci průmyslové produkce filtračních médií s nanovlákny.

Koncept Figure of Merit pro filtrační média je založen na modelu nezávislosti filtrační efektivity na tlakovém spádu. Rovnováha filtrační efektivity je pozitivní vlastností a tlakový spád negativní vlastností, přičemž je charakterizována jediným parametrem – Figure of Merit. Experti ze společnosti Elmarco prokázali, že právě tento parametr může být použit pro charakterizování kvality celého nanovlákenného kompozitu, stejně tak jako samotné nanovlákenné vrstvy. Dále prokázali, že pro nanovlákenné vrstvy s nižší nebo střední filtrační efektivitou platí trend uváděný v literatuře - tenčí nanovlákna poskytují lepší filtrační efektivitu při stejném tlakovém spádu. Na druhé straně, nanovlákenná vrstva, která má větší filtrační efektivitu, prokázala lepší výsledky když byla tenčí, což bylo překvapující zjištění, které není zaznamenáno v literatuře. Tento fenomén se zcela jistě již brzy stane objektem zkoumání nejen ve společnosti Elmarco.

Důvěryhodnost výše uvedených výsledků je podpořena faktem, že veškerá data byla pořízena během reálné průmyslové produkce se všemi možnými aspekty, které nemohou být simulovány v laboratorních podmínkách. Elmarco, jako jediný dodavatel a výrobce strojů na výrobu nanovláken v průmyslovém měřítku a společnost s největším centrem pro vědu a výzkum na světě, má možnost testovat koncepty typu Figure of Merit v reálných podmínkách, v prezentované šíři a kvalitě.


Figure of Merit