English ČŚesky 日本語 Russian

Nanovlákna ve světě bodují, Češi rozšiřují jejich výrobu

12.02.2013


Po více než půl roce od zahájení výroby nanovláken má firma Česká včela tolik zakázek, že plánuje rozšíření výroby. České společnosti se podařilo uspět na západních trzích a její kapacity jsou dopředu obsazeny na celý rok 2013, především produkcí nanovláken pro bariérové a filtrační materiály. Kromě výrobní technologie plánuje Česká včela investovat i do vývoje materiálů pro medicínu, které počítá mezi tři nejdůležitější oblasti své činnosti.
Česká včela zakoupila stávající výrobní linku od liberecké společnosti Elmarco, která ve světě proráží se svojí technologií NanospiderTM. Díky spolupráci obou firem získala Česká republika unikátní postavení – může světu nabídnout nejen zvlákňovací stroje, ale i průmyslovou výrobu nanovláken na zakázku.

  • Společnost Česká včela s.r.o. se soustředí na průmyslovou výrobu vlastních nanovlákenných materiálů pod vlastními obchodními značkami a současně se věnuje výrobě nanovláken na zakázku.
  • Společnost Česká včela s.r.o. do svého provozu investovala celkově již 165 mil Kč, s přispěním dotačních programů Nemovitosti, Potenciál a Inovace. Do konce roku 2015 plánuje investici téměř zdvojnásobit.
  • Společnost Elmarco pracuje na další generaci strojů NanospiderTM, která by měla přinést výrazně větší výkon. Obě firmy se dohodly na spolupráci při vývoji, přičemž Česká včela umožní otestovat nové principy přímo v průmyslové výrobě.
  • Společnost Česká včela s.r.o., ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu a agenturou CzechInvest, realizuje významné zakázky v zahraničí i v tuzemsku.
  • V současné době se vlastní výroba firmy Česká včela soustředí na laminované membrány obsahující nanovlákennou vrstvu, které fungují jako bariéra proti průniku alergenů, mikroorganismů (bakterií a virů). Dále na materiály používané pro vzdušnou filtraci a nově i pro medicínu, tj. kryty ran nebo antiadhezivní prostředky.

 

„Díky své unikátní pozici máme dost zakázek na rok dopředu a i přes krátkou dobu od zahájení výroby již plánujeme její rozšíření,“ říká Jan Halada, zakladatel a jednatel společnosti Česká včela, a dodává: „Mezi naše zákazníky patří malé i velké a renomované společnosti. Všechny mají ale jednu věc společnou – nebojí se inovací.“ Stávající zákazníci se rekrutují především z oblasti filtračních a bariérových materiálů. „Máme celkem deset klientů pro zakázkovou výrobu, která v současnosti generuje 50 % objemu výroby. Největší jednorázovou zakázku máme na materiál Nanovia AntiVirus v hodnotě 6 milionů Kč,“ říká Jan Halada. Vzhledem ke specifičnosti celého trhu a snaze chránit své obchodní zájmy Česká včela neudává jména svých obchodních partnerů. Lze ale říci, že velký zájem o česká nanovlákna a jejich průmyslovou produkci (včetně konkrétní implementace a použití) je v USA a Kanadě, zájem stoupá ale také například na Blízkém východě. Proto se Česká včela spolu se svými partnery soustředí kromě samotné výroby také na výzkum a hledání nových využití nanovláken.

„Jsme rádi, že společnost Česká včela používá náš stroj pro zakázkovou výrobu. Česká republika tak získala výjimečné postavení v průmyslové výrobě nanovláken a ta se tak rychleji dostanou do běžného využítí,“ říká Peter Hawlan, jednatel společnosti Elmarco. Díky České včele je možné, aby jakákoliv firma získala dostatečné množství nanovláken, aniž by musela investovat do koupě vlastního stroje.

Česko zviditelnila v nanotechnologiích firma Elmarco, která vyrábí stroje na průmyslovou výrobu nanovláken. Stroje NanospiderTM se prodávají do celého světa, zájem o ně je, mimo jiné, také v Japonsku či ve Spojených státech. Společnost má na kontě přes čtyřicet patentů a nyní pracuje na vývoji nové a výkonnější generace svých strojů. Nanovlákna jsou přibližně tisíckrát tenčí než lidský vlas a český výzkumný tým dokázal vyvinout technologii pro průmyslovou výrobu netkaných materiálů založených na těchto vláknech. Průměr nanovláken je výrazně menší než vlnová délka světla a jednotlivá vlákna nejsou vidět ani běžným optickým mikroskopem. Materiály vytvořené z těchto vláken vykazují velmi jemnou strukturu, která dovoluje prostup běžných molekul jako dusíku či kyslíku, ovšem větší objekty s velikostí virů a baktérií nanovrstvou neprojdou. Nanovláknům se připisuje velká budoucnost, především v oblasti zdravotnictví, funkčních oděvech, vzdušné filtraci a dalších oblastech průmyslu.

 

Česká včela 


O společnosti Elmarco

Elmarco je první firmou na světě, která vyrábí a prodává zařízení na výrobu nanovlákenného materiálu v průmyslovém měřítku. Využívá k tomu unikátní technologie Nanospider™, která splňuje všechny požadavky na výrobu vysoce kvalitních nanovláken k všestrannému použití. Vlastnosti zařízení Nanospider™, jako je snadná obsluha, rozšiřitelnost podle přání zákazníka a flexibilita, jsou velmi ceněné a Elmarco díky tomu uspělo na světovém trhu. Společnost je zároveň průkopníkem uplatnění nanovláken ve všech sférách lidského života, spolupracuje s předními českými i světovými univerzitami a průmyslovými společnostmi. Podrobnější informace na www.elmarco.com.


O společnosti Česká včela

Česká včela je první firmou ve střední Evropě disponující kapacitou pro průmyslovou výrobu nanovlákenných materiálů. Výrobě nanovláken se věnuje pod značkou Nanovia. Tuto kapacitu využívá pro výrobu bariérových textilií uváděných na trh pod vlastními obchodními značkami. Mimo výrobu těchto materiálů nabízí firma Česká včela svoji výrobní kapacitu pro zakázkovou výrobu nanovlákenných materiálů pro různé aplikace a finální produkty. Tato nabídka míří k firmám, které uvažují uvést na trh produkty s nanovlákny a nedisponují vlastní výrobní kapacitou. Těmto firmám také nabízí pomoc při optimalizaci procesu výroby nanovláken pro jejich produkt. Podrobnější informace na www.nanovia.cz.