English ČŚesky 日本語 Russian

Nanovlákna pro třetí tisíciletí sklízí úspěch již po páté

19.06.2012


Ve dnech 4 - 5. 6. 2012 se v japonském Tokiu konalo sympozium Nanofibers 2012. Tuto výjimečnou událost organizoval mezinárodní institut International Nanofiber Symposium a jako spoluorganizátor vystoupila také společnost Elmarco. Součástí sympozia byla konference Nanovlákna pro třetí tisíciletí, která se konala již po páté.

Během sympozia Nanofibers 2012 byly prezentovány nové vědecké objevy, zdokonalené technologické postupy a další inovace v oblasti energie či environmentálních technologií. Událost se konala v tokijském Tokyo Institute of Technology. Sešlo se více než 340 účastníků a během sympozia proběhlo 39 přednášek (seminářů). Na sympoziu se sešly největší kapacity z oblasti nanotechnologií, a to jak z akademické tak i z komerční a průmyslové sféry. Mimo jiné byla například prezentována tato témata:
- Zelený přístup k elektrospiningu
- Využití nanovláken v oblasti dýchacích senzorů
- Fundamentální výkonnost nanovlákenných membrán pro čištění vody

Jako podstatný se jeví fakt, že téměř 80 % účastníků sympozia Nanofibers 2012 sestávalo ze společností komerční či průmyslové sféry a 20 % z akademické sféry, což potvrzuje stále důležitější funkci a roli nanovláken při výrobě v různých průmyslových oblastech.

Součástí sympozia Nanofibers 2012 byl také již 5. ročník konference Nanovlákna pro třetí tisíciletí, který se poprvé konal v Asii. První dva ročníky byly organizovány v Praze a poslední dva ročníky patřily naší americké pobočce a konaly se v americkém Raleigh. Během naší konference měli účastníci možnost zavítat i do prostorů showroomu japonské pobočky a shlédnout výrobu nanovláken na skutečné produkční lince.

Nanofibers2012_2  Nanofibers2012_1