English ČŚesky 日本語 Russian

Společenská odpovědnost


Elmarco - základní principy a iniciativy

Společnost Elmarco se zavazuje dodržovat vysoký standard sociální zodpovědnosti, zejména pokud jde o lidská práva, ochranu životního prostředí a boj proti korupci.

Společnost Elmarco se zavazuje respektovat ochranu a dodržování lidských práv. Společnost Elmarco neakceptuje využívání či jakoukoliv obdobu dětské práce či jinak nucené práce. Ve výběru svých dodavatelů dbá společnost Elmarco na dodržování zaměstnaneckých práv a sociálních norem.

Společnost Elmarco se zavazuje dodržovat bezpečnostní postupy při ochraně životního prostředí a pozorně a proaktivně přistupovat ke všem ekologickým aspektům uvnitř společnosti.

Společnost Elmarco se zavazuje ke striktnímu boji proti korupci a úplatkářství, jak je výslovně uvedeno ve směrnicích etiky podnikání společnosti a slibuje vést a řídit všechny své obchodní aktivity podle etických norem a standardů.