English ČŚesky 日本語 Russian
Informace o existenci koncernu

Informace o existenci koncernu

 
Koncernová deklarace dle §79 odst. 3 zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích:
 

Společnost Elmarco Holding N. V., 1075 Amsterdam AA, Koningslaan 17, Nizozemské království, registrační číslo 34332789 je osobou řídicí v rámci koncernového uspořádání.

Společnost Elmarco s.r.o., se sídlem Svárovská 621, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec, vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem, spisová značka C 17281, je osobou podřízenou jednotnému vlivu osoby řídicí v rámci koncernového uspořádání.

Koncern společností Elmarco Holding N. V., 1075 Amsterdam AA, Koningslaan 17, Nizozemské království, registrační číslo 34332789 je deklarovaným koncernem ve smyslu §79 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.
 

 

Struktura řízených společností podřízených jednotnému vlivu řídicí osoby: 

Elmarco s.r.o., se sídlem Svárovská 621, Liberec XI-Růžodol I, 460 01 Liberec, ČR

Elmarco Ltd., se sídlem v 3-4-1 Sekido, Tama, Sekido Bld. 4th Floor, Tokyo 206-0011, JP

Elmarco Inc., se sídlem v 1101 Aviation Parkway, Suite E, Morrisville, NC 27560, USA

 

Tímto považuje společnost ELMARCO s.r.o. uveřejnění informace o existenci koncernu
za splněnou i vůči třetím osobám, a pro odškodnění případné újmy bude postupováno
dle §72 zákona Č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích.
 

V Liberci dne 1.7. 2014