English ČŚesky 日本語 Russian
Technologie zvlákňování

Technologie NanospiderTM

Nanospider™ je unikátní patentovaná technologie zvlákňování z volné hladiny roztoku polymeru v silném elektrostatickém poli bez použití trysek. Tato technologie se zakládá na zajímavém objevu: je možné zvlákňovat nejen za pomoci kapiláry z kapky polymeru procházejícího tryskou do elektrického pole, ale z celé tenké vrstvy roztoku polymeru.

Tato technologie umožnila společnosti Elmarco vybudovat tak výkonná zařízení, že jsou schopna produkovat nanovlákenný materiál v průmyslovém měřítku a to bez použití jakýchkoliv zvlákňovacích trysek.

Technologie Nanospider™ umožňuje výrobu nanovláken z vodou rozpustných polymerů, z polymerů ředitelných rozpouštědly (jako jsou kyseliny nebo bipolární roztoky) či z meltů (tavenin polymerů). Jsou vhodné pro výrobu organických a anorganických vláken. Tato technologie je velmi mnohostranná a splňuje všechny náročné požadavky jako jsou snadná přizpůsobitelnost výrobních parametrů a flexibilita nastavení dle individuálních představ výroby nanovláken.

REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE NANOSPIDERTM


Jednoduchost

Technologie Nanospider™ využívá jednoduše tvarovaných elektrod, které jsou částečně ponořeny do polymerního roztoku. Jsou mechanicky prosté a neobsahují žádné části, které by se mohly snadno zablokovat (v porovnání s elektrospinningem používajícím trysky).

Produktivita & kvalita

Počet vláken vyrobených na jednom zvlákňovacím zařízení je udáván vzdáleností Taylorových kuželů. Při procesu zvlákňování z volné hladiny roztoku polymeru v elektrickém poli je tato vzdálenost udávána přirozeným samo-přizpůsobením Taylorových kuželů. Čím vyšší je počet Taylorových kuželů, tím vyšší je nejen produktivita, ale i homogenita a konzistentnější morfologie nanovlákenné vrstvy.

Flexibilita

Technologie Nanospider™ je velmi flexibilní a umožňuje výrobu takové nanovlákenné vrstvy, která nejlépe vyhovuje požadavkům na konečný produkt. Elmarco je schopné optimalizovat všechny kritické parametry, jako jsou:

 • Konfigurace zařízení Nanospider™
 • Vlastnosti a správná volba vhodného polymeru
 • Vlastnosti a správná volba vhodného podkladového materiálu (substrátu)


Jedinečnost

U technologie Nanospider™ lze stanovit všechny výsledky při výrobě nanovláken pomocí přesného nastavení celé řady výrobních parametrů, které jsou pro konečný výrobek rozhodující:

 • Parametry roztoku (vodivost, teplota, povrchové napětí, atd.)
 • Parametry okolního prostředí (teplota, vlhkost, atd.)
 • Základní parametry materiálu ( povrchový elektrický odpor, atd.)
 • Parametry zařízení (napětí, vzdálenost elektrod, atd.)

 

TECHNOLOGIE NANOSPIDER™ UMOŽŇUJE:

 

 • Vysokou výrobní kapacitu a rozšiřitelnost
 • Vysokou rovnoměrnost průměru vláken a nanesené nanovlákenné vrstvy
 • Hospodárný provoz a snadnou údržbu
 • Flexibilitu v používání mnoha různých polymerů a podkladových materiálů


Více informací o nanovlákenné technologii naleznete v technických dokumentech vydaných společností Elmarco na stránce Ke stažení.