NS Production Lines 500


Systém

Produkční linka NS 1S500U představuje nejmenší produkční zařízení Nanospider™, které poskytuje dostatečnou kapacitu pro maloobjemovou výrobu.

Nanospider™ NS 1S500U kombinuje průmyslovou výrobní technologii s funkcemi high-end laboratorního zařízení.

  •   Maloobjemová výroba
  •   Výroba vzorků pro aplikovaný výzkum

NS 1S500U

Produkční linka NS 1S500U je vybavena peristaltickou pumpou pro kontinuální dávkování, která umožňuje nepřetržitý provoz po dobu jedné směny. Společně s integrovaným systémem jednosměrného navíjení a odvíjení, dávají NS 1S500U ideální vlastnosti pro efektivní maloobjemovou výrobu. Zařízení navíc umožňuje zvlákňovat roztoky polymeru s vysokou viskozitou.

Široká škála zvlákňovaných polymerů spolu s nadstandardními možnostmi nastavení činí NS 1S500U plně univerzálním zařízením pro výrobu i vývoj finálního nanovlákenného produktu.

  •   Kontinuální nebo dávkový režim provozu
  •   Efektivní šířka nanovlákenné vrstvy: 500 mm
  •   Integrovaný systém jednosměrného navíjení a odvíjení
  •   Maximální průměr role podkladového materiálu: 400 mm
  •   Monitoring procesu a sběr dat na PC
Provozní parametry 

  NS 1S500U
Počet zvlákňovacích elektrod:            1
Délka zvlákňovací elektrody: 500 mm
Šířka nanovlákenné vrstvy 300 - 500 mm
Nastavitelná výška kolektoru: 120 - 240 mm
Rychlost podkladového materiálu: 5 - 5000 mm/min
Průtok vzduchu: 30 - 250 m3/h
   
Doba provozu s kontinuálním dávkováním: přibližně 8 hodin (závisí na použitém polymeru)
Doba provozu jedné dávky: přibližně 60 min (závisí na použitém polymeru)
Doba spuštění: max. 30 min


Více informací o produktu naleznete zde:

Product Profile NS 1S500U